DKK
DanskDansk
0

Certificat, der bekræfter, at dette dokument er i overensstemmelse med lovgivningen

Vilkår og betingelser for onlineshop         §1 Grundlæggende definitioner         § 2 Generelle bestemmelser         §3 Betingelser for levering af tjenesteydelser

         §4 Aftalevilkår

         §5 Ordreudførelse

         §6 Levering         §7 Betalingsmetoder
         §8 Garanti
         §9 Tilbagetrækning
         §10 Procedure for behandling af klager
         §11 Ansvar


         §12 Udenretslige metoder til behandling af klager og forfølgning af krav

         §13 Bestemmelser om iværksættere
         §14 Afsluttende bestemmelser


         Introduktion

         Kære kunde, disse vilkår og betingelser regulerer måden at indgå salgsaftaler på via ovennævnte websted på internettet, fastsætter reglerne for gennemførelsen af disse aftaler, herunder levering, rettigheder og forpligtelser som følge af gældende lovgivning, og proceduren for ophævelse af aftalen og behandling af klager. Disse vilkår og betingelser består af følgende fire hoveddele:

         1. § 1 til 3 indeholder generelle bestemmelser i disse vilkår og betingelser;

         2. § 4 til 7 indeholder en beskrivelse af processen for erhvervelse af varer/tjenesteydelser;

         3. § 8 til 12 omfatter reglerne om at finde varer/tjenesteydelser mangelfulde og retten til at hæve aftalen;

         4. § 13 til 14 omfatter de resterende bestemmelser.

         §1 Grundlæggende definitioner

         1. Online Shop - https://easyparts.online/index.php

         2. Sælger -  Aparts Group Brzezowski Ożóg Spółka Komandytowa NIP: 8831858913 KRS 0000984645  REGON 363005542

         3. Sælgerens adresse - hver gang Vilkår og betingelser nævner sælgerens adresse, betyder det følgende data:

         1. sædet: ul Główna 34, 55-093 Bielawa,
         2. e-mail adresse: info@easyparts.online, +48 721889998

         1. Kunde - en fysisk person med fuld rets- og handleevne og i de tilfælde, der er fastsat i den almindeligt gældende lovgivning, også en fysisk person med begrænset rets- og handleevne, en juridisk person eller en organisatorisk enhed uden juridisk personlighed, som har fået tildelt rets- og handleevne i henhold til loven, og som har indgået eller har til hensigt at indgå en salgsaftale.
         2. Forbruger - art. 221 i civillovbogen: en fysisk person, der sammen med sælgeren udfører en retshandling, der ikke er direkte forbundet med dennes forretnings- eller erhvervsaktivitet, sammen med sælgeren.
         3. Salgsaftale - en aftale om salg af et Produkt, der er placeret på ovennævnte Onlineshop's hjemmeside, og som er indgået eller er ved at blive indgået mellem Kunden og Sælgeren via Onlineshoppen.
         4. Varer - et Produkt, materielle varer, der købes af Kunden via Onlineshoppen.
         5. Bestil - Kundens hensigtserklæring afgivet via webshoppen med angivelse af: type og mængde af varer, der tilbydes af webshoppen på tidspunktet for bestillingen, betalingsmetode, leveringsmetode for varerne, stedet for overdragelse af varerne og oplysninger om kunden.
         6. Bestillingsformular - en elektronisk tjeneste, en formular på et elektronisk lagringsmedie, der er tilgængelig i Onlineshoppen, og som gør det muligt at afgive og udføre ordren med funktioner som bl.a. at tilføje produkter til en elektronisk kurv og angive vilkårene og betingelserne for salgsaftalen, såsom leverings- og betalingsmetode.
         7. Ordrens udførelsestidspunkt - tidspunkt, hvor den ordre, som kunden i onlineshoppen har afgivet, vil blive færdiggjort, pakket, forseglet af sælgeren og fremsendt til levering i den leveringsform, som kunden har valgt.
         8. En arbejdsdag - en dag fra mandag til fredag, undtagen helligdage.
         9. Lov om forbrugerrettigheder - lov om forbrugerrettigheder af 30. maj 2014 (lovtidende 2014, punkt 827, med senere ændringer).

         §2 Generelle bestemmelser

         1. Sælger erklærer, at han overholder alle de nødvendige regler for beskyttelse af kunders personoplysninger, som bl.a. er fastsat i loven om beskyttelse af personoplysninger af 29. august 1997 (konsolideret tekst i lovtidende af 2015, punkt 2135 med ændringer). Kunden giver sit samtykke til, at Sælgeren udelukkende indsamler, opbevarer og behandler personoplysninger til formål, der er direkte relateret til udførelsen af Tjenesten eller levering af varer, der er bestilt i Onlineshoppen. Detaljerede betingelser for Sælgers indsamling, behandling og beskyttelse af personoplysninger er specificeret i Onlineshoppens "Privatlivspolitik".
         2. Når kunden afgiver ordrer i webshoppen, har kunden mulighed for at læse vilkårene og betingelserne og accepterer indholdet af dette dokument ved at sætte kryds i et korrekt felt i formularen. Accept af vilkår og betingelser er en forudsætning for udførelse af ordren. Vi gør opmærksom på, at indgåelse af salgsaftalen via internettet og accept af vilkårene og betingelserne medfører en forpligtelse til at betale for de bestilte varer.
         3. Dataadministrator anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre beskyttelse af personoplysninger, som er kompetente i forhold til de trusler og kategorier af oplysninger, der er under beskyttelse. Data Administrator beskytter først og fremmest data mod at blive delt, fjernet, behandlet, tabt, ændret, beskadiget eller ødelagt af uautoriserede personer. Et detaljeret beskyttelsesomfang er blevet reguleret i overensstemmelse med kravene i politikken for beskyttelse af personoplysninger (sikkerhedspolitik, vilkår og betingelser for beskyttelse af personoplysninger, vejledning om forvaltning af it-systemer).
         4. Hver person, hvis oplysninger behandles, har ret til:

         1. overvåger og kontrollerer behandlingen af personoplysninger, hvortil sælgeren har en indsamling af data om kunder i ovennævnte butik;
         2. indhente detaljerede oplysninger om, hvorvidt en sådan samling af data findes og vedligeholdes af sælgeren;
         3. fastlægge dataadministrator, dennes adresse, hjemsted, navn og, hvis administratoren er en fysisk person, at fastlægge dennes for- og efternavn samt bopælsadresse;
         4. opnå oplysninger om formål, omfang, metode og tidspunkt for behandling af data, der indgår i en sådan indsamling;
         5. opnå oplysninger i en almindeligt forstået form om indholdet af sådanne data;
         6. finde kilden til data vedrørende en sådan person, medmindre dataadministratoren er forpligtet til at hemmeligholde dem som fortrolige oplysninger eller som erhvervshemmeligheder;
         7. foreslå, at personoplysninger suppleres, ajourføres, berigtiges, midlertidigt suspenderes eller slettes, hvis de er ufuldstændige, forældede, usande eller er indsamlet på en måde, der er i strid med loven, eller ikke længere er nødvendige til det formål, som de blev indsamlet til.

         1. I henhold til punkt 6 har kunden ret til at få adgang til indholdet af de behandlede personoplysninger, til at rette det og til at anmode om at få det fjernet. Personoplysningernes administrator er forpligtet til at supplere, opdatere, rette, midlertidigt suspendere eller permanent standse behandlingen af oplysninger eller fjerne dem fra indsamlingen på stedet og umiddelbart efter, at en sådan anmodning er blevet indberettet, medmindre anmodningen vedrører personoplysninger, der suppleres, opdateres eller rettes på den måde, der er angivet i særskilte lovbestemmelser, herunder loven.
         2. I forbindelse med afslutningen af ordren giver kunden sit samtykke til, at sælgeren indsamler og behandler personoplysninger, jf. lov om beskyttelse af personoplysninger af 29. august 1997 (lovtidende 2014. 1182 konsolideret tekst). Data kan kun videregives til en anden enhed i en situation, der er påkrævet ved lov eller nødvendig for udførelsen af den afgivne ordre.
         3. Kunden kan give sit samtykke til at modtage elektronisk markedsføring og kommerciel information fra Sælgeren ved at abonnere på NYHEDSBREVET.
         4. Kunden, der benytter Sælgers tjenester udført via webshoppen, er forpligtet til at overholde disse vilkår og betingelser i det omfang, det er nødvendigt for at udføre den afgivne ordre og ikke er i modstrid med gældende lovgivning og reglerne om social adfærd.
         5. Sælger af Online Shop erklærer, at Varer, der er tilgængelige og sælges i Sælgers Online Shop, er nye, brugbare, sikre og fri for fysiske eller juridiske mangler. Varernes egenskaber svarer fuldt ud til dem, der præsenteres og beskrives på webshoppen i onlinebutikken.
         6. Sælgeren udfører ordrerne på Polens område og ordrer afgivet af Forbrugerne i Europa og også, efter forudgående fastsættelse af leveringsbetingelser, i andre lande.
         7. Alle Varer, der er til salg i Online Shop, er lovligt introduceret på det polske marked, på en måde, der er i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser. Oplysninger om Varer, der er placeret på websiden af Online Shop, er en opfordring til at indgå en aftale i henhold til art. 71 i loven i den borgerlige lovbog af 23. april 1964.
         8. AVIGTIGT: De priser, der er angivet på websiden for onlinebutikken, omfatter ikke forsendelsesomkostninger, som tilføjes, når kunden vælger leveringsmetode for de bestilte varer.

         §3 Betingelser for levering af tjenesteydelser

         1. Denne online shop tilbyder elektroniske tjenester, og betingelsen for at indgå aftalen er først og fremmest at udfylde online bestillingsformularen for at indgå en salgsaftale. Indgåelse af aftalen er frivillig.
         2. En aftale om levering af en tjenesteydelse indgås elektronisk ved at give kunden i onlinebutikken mulighed for at udfylde bestillingsformularen, aftalen indgås for det tidsrum, der er fastsat på det tidspunkt, hvor kunden begynder at udfylde formularen, og ophører på det tidspunkt, hvor han ophører med at udfylde formularen eller på det tidspunkt, hvor han indsender en udfyldt formular til sælgeren. Processen med at udfylde bestillingsformularen er tilrettelagt på en sådan måde, at enhver kunde har mulighed for at læse formularen, før han træffer en beslutning om at indgå aftalen eller ændre den.
         3. Den i punkt 1 anførte tjenesteydelse udføres gratis, men kan kræve adgang til internettet.
         4. Elektroniske ordrer kan afgives 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.
         5. Ved færdiggørelsen af et køb afkrydser kunden den rette ordreboks med følgende mulighed: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez sklep moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia" ("Jeg giver mit samtykke til, at butikken må behandle mine personlige oplysninger, der er indeholdt i bestillingsformularen, til de formål og inden for det omfang, der er nødvendigt for at gennemføre ordren"), hvilket er nødvendigt for at indgå aftalen. Afgivelse af dine personoplysninger er nødvendig for at afgive en ordre, og manglende afgivelse af personoplysninger vil svare til at trække sig tilbage fra aftalens indgåelse.
         6. I henhold til art. 8, stk. 2, i GDPR træffer administratoren, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi, rimelige foranstaltninger for at kontrollere, om en person med forældremyndighed eller som tager sig af et barn (under 13 år) har givet sit samtykke eller godkendt det.
         7. Kundens omkostninger i forbindelse med internetadgang og dataoverførsel afholdes udelukkende af kunden i overensstemmelse med prislisten fra kundens tjenesteudbyder, med hvem kunden har indgået en kontrakt om levering af internettjenester.

         §4 Overenskomstbetingelser

         1. For at indgå en salgsaftale, der er gyldig og bindende for parterne, beslutter kunden i overensstemmelse med det tilbud, der præsenteres i onlinebutikken, den mængde varer, som han har til hensigt at købe, og specificerer om muligt egenskaberne ved det bestilte produkt og dets specifikationer. Ved valg af Varer udfylder Kunden en internetbestillingsformular og angiver heri alle de data, der er nødvendige for at sælgeren kan udføre ordren, såsom mængde, leveringsadresse og betalingsmetode, på grundlag af de meddelelser, der vises til Kunden, og de oplysninger, der er tilgængelige på hjemmesiden og indgår i disse Vilkår og betingelser.
         2. Registrering af en kundekonto i onlinebutikken er frivillig og gratis.
         3. Hvis Sælger skaber mulighed for at bestille Varer med sådanne egenskaber, at de er skræddersyet efter Kundens individuelle ønske, sender Kunden en online bestillingsformular med de oplysninger, der er nødvendige for at skabe Varerne, dvs. dvs. tekst, grafik, dimensioner osv. i overensstemmelse med den tekniske specifikation i varebeskrivelsen, eller vælger en passende specifikation blandt de varianter af mulige konfigurationer af varen, der er tilgængelige hos sælgeren.
         4. Umiddelbart efter modtagelsen af ordren sender Sælger elektronisk til Kunden på den e-mailadresse, som er oplyst ved bestillingen, en erklæring, der bekræfter ordren, og som samtidig også er en ordreaccept. På det tidspunkt, hvor kunden modtager denne meddelelse, er købsaftalen indgået.
         5. En meddelelse med ordreoversigt og ordrebekræftelse indeholder alle tidligere fastsatte betingelser i salgsaftalen, især mængden og typen af de bestilte varer, deres specifikation i tilfælde af bestilling af varer med individuelt valgte egenskaber, som kunden har angivet i onlinebutikken, det samlede beløb, der skal betales (udtrykt i polske zloty) med forsendelsesomkostningerne og størrelsen af de indrømmede rabatter (hvis relevant).
         6. Hvis Kunden har flere rabatter fra flere kilder/specielle pristilbud at benytte, kan de kun kombineres, når det udtrykkeligt er angivet i Rabatbetingelserne. Hvis der ikke er oplysninger om, hvordan forskellige rabatter/særpristilbud kan kombineres, kan kun én rabat/særpristilbud gælde for ét køb.

         §5 Ordreudførelse

         1. Sælgeren udfører retfærdigt kundeordrer i den rækkefølge, de modtages, da hver ordre er vigtig og vi behandler den som en prioritet!
         2. Ordrens udførelsestid for en individuel kunde er 1 til 5 arbejdsdage regnet fra den dag, hvor kunden sender ordren. For produkter markeret som værende tilgængelige på forespørgsel, er leveringstiden angivet på produktsiden. Ordreudførelsestiden omfatter for det meste den tid, der er nødvendig for at forberede ordren (ordreplukning og pakning, indsendelse af pakken til kuréren og i udvalgte tilfælde fremstilling af Varer). Ordreudførelsestiden afhænger af leveringsmetoden, som kan ændre sig afhængigt af det transportmiddel, som kunden har angivet.
         3. I tilfælde af særlige omstændigheder eller manglende mulighed for at udføre ordren inden for den tid, der er angivet i punkt 2, skal sælgeren straks kontakte kunden med henblik på at aftale yderligere foranstaltninger, der skal træffes for at fastsætte en anden tid for udførelse af ordren eller ændre leveringsmetoden.

         §6 Delivery

         1. Varer leveres via Poczta Polska's operatør eller et kurerfirma (GLS) eller på en anden måde, som parterne accepterer, og som ikke medfører for store eller uberettigede omkostninger for sælgeren og kunden.
         2. De bestilte varer leveres som valgt af kunden enten direkte til kundens adresse, der er angivet i online-formularen for den afgivne ordre og bekræftet af kunden som leveringsadresse, eller de kan afhentes personligt på det sted, hvor de kan afhentes personligt på den adresse, der er angivet ved bestillingen.
         3. Varerne pakkes altid på en måde, der passer til deres egenskaber, på en måde, der forhindrer beskadigelse, tab eller ødelæggelse under transport.
         4. Kunden bliver løbende informeret om leveringsomkostningerne - de præsenteres, når kunden udfylder online-bestillingsformularen. Beløbet for forsendelsesomkostningerne afhænger af det land, som ordren skal sendes til, mængden af bestilte varer, deres vægt og pakkeforsendelsesmetoden.

         §7 Betalingsmetoder

         1. Sælgeren tillader kunden at betale for de bestilte varer i form af forudbetaling til bankkontoen på følgende nummer:

         Aparts Group Sółka Komandytowa

         PL68 1090 2590 0000 0001 4357 4778 EUR
         1. Elektronisk betaling med kreditkort (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) eller ved bankoverførsel inden for elektronisk bank, via en online betalingstjeneste PayU, PayPal, Przelewy24.
         2. På kontanter ved afhentning af de bestilte varer (efterkrav)Kunden betaler til kureren ved modtagelse af bestilte Varer leveret via kurerfirmaet på den adresse, som Kunden har angivet i ordren.
         3. Sælgeren dokumenterer salget af Varer i overensstemmelse med Kundens anmodning - med en kvittering eller en MOMS-faktura. Købsbeviset i form af en kvittering eller en momsfaktura leveres til Kunden sammen med de bestilte Varer. Sælgeren kan udstede momsfakturaer til alle Varer, der er bestilt i Online Shop.

         §8 Warranty

         1. Leveringen af varer, der udføres inden for garantien, sker på sælgerens regning.
         2. Sælger er ansvarlig på grundlag af garantien, hvis manglen konstateres tidligere end to år fra den dag, hvor varen overdrages til forbrugeren. Sælgeren er ansvarlig over for forbrugeren, hvis forbrugsvarerne på tidspunktet for udleveringen ikke var i overensstemmelse med aftalen eller har fysiske eller juridiske mangler. Sælgeren er ansvarlig for, at forbrugsvarerne ikke er i overensstemmelse med aftalen, hvis en sådan manglende overensstemmelse konstateres tidligere end to år efter, at varerne er blevet udleveret til køberen. I tilfælde af udskiftning af varerne regnes denne frist dog forfra. En fysisk defekt betyder, at den solgte vare ikke er i overensstemmelse med aftalen. En solgt vare er navnlig ikke i overensstemmelse med aftalen, hvis:

         1. det mangler egenskaber, som et produkt af denne type bør have til det formål, der er angivet i aftalen, eller som følger af omstændighederne eller dets tilsigtede anvendelse;
         2. det mangler egenskaber, hvis eksistens er sikret af sælgeren, også ved fremvisning af en prøve eller en model;
         3. den kan ikke anvendes til de formål, som køberen informerede sælgeren om ved aftalens indgåelse, og sælgeren tog ikke forbehold over for en sådan påtænkt anvendelse af varen;
         4. det blev leveret til køberen ufuldstændigt.

         1. Mangler ved varer skal anmeldes ved at sende oplysningerne elektronisk til sælgers e-mailadresse eller skriftligt til sælgers postadresse (se §1, pkt. 3:  Sælgerens adresse). Hvis forbrugeren har vanskeligheder og ikke ved, hvordan han/hun skal udforme rapporten om varens mangler, kan en sådan rapport f.eks. sendes i den formular, der udgør tillæg nr. 2 til disse vilkår og betingelser, hvilket kun tjener til at strømline klageprocessen, men det betyder ikke, at det er en obligatorisk model, der skal anvendes for at få en klage til at lykkes.
         2. Hvis det er nødvendigt for en korrekt vurdering af fysiske mangler ved Varer, skal Varer på Sælgers anmodning og efter indledende aftaler med Sælger leveres til Sælgers hjemsted (se §1 pkt. 3:  "Sælgerens adresse"), kun når produktets egenskaber tillader det.
         3. Sælgeren reagerer straks på forbrugerens indberetning, dog senest inden for 14 kalenderdage fra den dag, hvor han modtager en sådan indberetning. Manglende behandling af anmeldelsen inden for den fastsatte frist er ensbetydende med, at sælgeren anser klagen for berettiget og accepterer den.
         4. Sælger dækker omkostningerne ved afhentning af varen, levering, fjernelse af defekt(er) og udskiftning af varen med en ny.

         §9 Tilbagetrækning

         1. I henhold til lovens bestemmelser kan kunden, som er forbruger i henhold til art. 27 i lov af 30. maj 2014 (Lovtidende 2014, punkt 827, som ændret) om forbrugerrettigheder, har ret til at træde tilbage fra den aftale, der er indgået på afstand, uden at angive en grund.
         2. Retten til at træde tilbage fra aftalen gælder inden for 14 kalenderdage fra det tidspunkt, hvor kunden, der samtidig er forbruger, eller en af kunden angivet tredjemand, bortset fra transportøren, erhverver ejendomsretten til varen.
         3. Når Kunden, der er Forbruger, trækker sig fra aftalen, anses en sådan aftale for ikke at være indgået, og Forbrugeren er frigjort fra alle forpligtelser. Alt, hvad parterne gensidigt har stillet til rådighed for hinanden, skal returneres uændret, medmindre ændringen var nødvendig i forbindelse med den almindelige forretningsgang. Returneringen skal ske straks og senest inden for fjorten dage.
         4. Kunden, der er en Forbruger, kan træde tilbage fra aftalen ved at afgive en erklæring med en online-formular, der udgør bilag nr. 1 til disse vilkår og betingelser, ved at sende den elektronisk eller pr. post til sælgers postadresse, som kunden har valgt. Bilag nr. 1 kan kun tjene som hjælp til at fortryde aftalen, og det er ikke en model, der er nødvendig for at udøve fortrydelsesretten fra aftalen. Kunden kan bruge det, men det er ikke nødvendigt. En vellykket fortrydelse kræver, at Kunden blot sender erklæringen skriftligt til Sælgers adresse.
         5. For at overholde den i punkt 2 fastsatte frist er det tilstrækkeligt at sende Kundens erklæring om fortrydelse af aftalen inden en sådan frist.
         6. Sælgeren skal straks bekræfte over for kunden, at erklæringen om at træde tilbage fra aftalen og de korrekte oplysninger er modtaget, og skal informere om de yderligere foranstaltninger, der skal træffes, herunder hvordan varerne skal returneres, og skal om nødvendigt besvare alle spørgsmål.
         7. Sælger skal inden for 14 kalenderdage fra den dag, hvor han har modtaget kundens erklæring om fortrydelse af aftalen, straks tilbagebetale alle betalinger, som kunden har foretaget, til kunden, herunder omkostningerne ved levering af produkterne. Sælgeren skal returnere alle betalinger med brug af samme betalingsmetode, som kunden har anvendt, medmindre kunden udtrykkeligt accepterer, at betalingerne returneres med brug af en anden betalingsmetode, som ikke medfører omkostninger for dem.
         8. Hvis Sælgeren efter at have modtaget Kundens samtykke ikke forpligter sig til at afhente Varerne hos Kunden, kan Sælgeren afholde sig fra at tilbagebetale de modtagne betalinger, herunder omkostningerne til levering af produktet, indtil han modtager Varerne tilbage eller får Kunden til at indsende beviset/bekræftelsen for, at Varerne er blevet sendt tilbage, alt efter hvad der kommer først.
         9. Kunden skal straks returnere produkterne til Sælgeren eller til en person, som er autoriseret af Sælgeren, senest inden for 14 kalenderdage fra den dag, hvor Kunden har fortrudt aftalen, medmindre Sælgeren tilbyder selv at afhente Varerne. For at overholde fristen er det tilstrækkeligt at sende Varerne tilbage inden fristens udløb.
         10. Kunden, der er en Forbruger, dækker kun de direkte omkostninger ved returnering af Varerne.
         11. En Forbruger har ret til at fortryde den indgåede aftale på afstand uden at angive nogen grund og uden at dække omkostningerne, bortset fra de omkostninger, der er angivet i art. 33, art. 34 i forbrugerloven.
         12. Varerne skal leveres til sælgerens adresse (se §1, pkt. 3. : "Sælgerens adresse").
         13. Forbrugeren er ansvarlig for at reducere værdien af produkter som følge af brug af disse produkter på en måde som går ud over de handlinger, der er nødvendige for at bestemme varers karakter, egenskaber og funktion.  Det betyder, at Køber har ret til at vurdere og kontrollere varerne, men kun på en måde, som ville være mulig i en fysisk butik (kontrollere, om den er komplet og dens tekniske parametre), da Forbrugeren normalt ikke kan bruge produkterne, da Forbrugeren ellers i tilfælde af fortrydelse af aftalen kan blive pålagt yderligere omkostninger i forbindelse med faldet i produktets værdi.
         14. Retten til at fortryde aftalen gælder ikke for Kunden i forhold til aftaler, der er angivet i art. 38 i lov af 30. maj 2014 om forbrugerrettigheder, bl.a. i følgende situationer:

         1. om levering af tjenesteydelser, hvis iværksætteren har leveret tjenesteydelsen fuldt ud med udtrykkeligt samtykke fra forbrugeren, som inden leveringen af tjenesteydelsen er blevet informeret om, at forbrugeren efter iværksætterens levering af tjenesteydelsen mister retten til at fortryde aftalen;
         2. , hvor prisen eller vederlaget afhænger af udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, og som kan indtræffe inden fristen for at træde tilbage fra aftalen;
         3. , hvor genstanden for ydelsen er et ufabrikeret produkt, der er fremstillet i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer eller beregnet til at opfylde dennes individuelle behov;
         4. hvor formålet med bestemmelsen er et produkt, der let går i stykker eller kan bruges inden for en kort periode;
         5. hvor genstanden for bestemmelsen er et produkt, der leveres i en forseglet emballage, som af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager ikke kan returneres efter åbning af emballagen, hvis emballagen er blevet åbnet efter leveringen;
         6. , hvor genstanden for bestemmelsen er produkter, som efter leveringen forbliver uadskilleligt forbundet med andre produkter på grund af deres karakter.

         §10 Procedure for behandling af klager

         1. For at kunne indgive en korrekt klage skal kunden oplyse sine data som f.eks: For- og efternavn eller firmanavn, bopælsadresse eller adresse for virksomhedens hjemsted og e-mailadresse, klageobjektet, ordrenummer, hvis muligt, med angivelse af den periode, som klagen vedrører, og de omstændigheder, der berettiger klagen (beskrivelse af, hvad klagen drejer sig om), og eventuelt de egenskaber, som de bestilte varer mangler, og som de ifølge sælgerens påstand eller repræsentationsmetode for varerne burde have.
         2. Hvis kunden er en forbruger, kan han anmode om, at varen erstattes med en vare uden mangler i stedet for, som foreslået af sælgeren, at få manglen fjernet, eller anmode om, at manglen fjernes i stedet for at få varen ombyttet, medmindre den metode, som kunden vælger, er umulig eller ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger i forhold til den metode, som sælgeren har foreslået. Ved vurderingen af de uforholdsmæssigt store omkostninger tages der hensyn til værdien af et produkt uden mangler, den konstaterede mangels art og betydning samt de ulemper, som kunden kan opleve i tilfælde af den anden form for løsning.
         3. Medmindre andet fremgår af særskilte bestemmelser, er iværksætteren forpligtet til at besvare forbrugerens klage inden for 14 dage fra den dag, hvor han har modtaget klagen.  Hvis iværksætteren ikke reagerer på klagen inden for ovennævnte frist, anses klagen for at være accepteret. Virksomheden giver forbrugeren sit svar skriftligt eller på et andet varigt medium (f.eks. USB-stick eller cd/dvd), som besvarer klagen. )" 
         4. Hvis klagen ikke behandles inden for den angivne frist, anses den for at være accepteret af sælgeren. Kravet om ophævelse af aftalen, hvis det ikke behandles inden for fristen, er ikke ensbetydende med accept af den indgivne klage.

         §11 Liability

         1. Den enkelte kunde spreder frivilligt et eventuelt indhold ved at lægge det ud eller dele det. Sælgeren er ikke indholdsleverandør og identificerer sig på ingen måde med sådant indhold; sælgeren er kun en enhed, der stiller teleinformationsressourcer til rådighed. Kunden erklærer, at:

         1. de har tilladelse til at bruge og dele indholdet af forfatterens økonomiske rettigheder, industrielle ejendomsrettigheder eller beslægtede rettigheder, som de har lagt op af dem;
         2. opslag og deling af personoplysninger, billeder, oplysninger om andre personer end kunden i forbindelse med levering af tjenester skete i overensstemmelse med loven og frivilligt med samtykke fra ejerne af det indhold, som de vedrører;
         3. de accepterer andre kunders og sælgers adgang til de oplysninger, data, billeder og andet indhold, som de har lagt op, og tillader sælgeren at bruge sådanne oplysninger, data, billeder og indhold gratis;
         4. giver deres samtykke til udarbejdelse af undersøgelser, ændringer og fortolkninger af værker i henhold til loven om ophavsret og beslægtede rettigheder.

         1. Kunden er ikke bemyndiget til:

         1. poste personoplysninger om tredjeparter, sprede en persons billede uden det nødvendige samtykke eller samtykke fra den tredjepart, som disse oplysninger vedrører
         2. poste reklame og/eller promoverende indhold, som ikke er i overensstemmelse med formålet med butikkens virksomhed.

         1. Det er forbudt for Kunden at lægge indhold ud, der navnlig kan:

         1. søge at krænke tredjemands personlige rettigheder;
         2. bliver lagt ud eller anses for at være lagt ud i ond tro;
         3. krænker tredjemands rettigheder, ophavsrettigheder, beslægtede rettigheder, industrielle ejendomsrettigheder, virksomhedshemmeligheder eller rettigheder, der er omfattet af fortrolighedsklausulen, især hvis de betegnes som hemmelige eller tophemmelige;
         4. bliver offentliggjort som fornærmende eller udgør en trussel rettet mod andre mennesker, udtalelser, der almindeligvis betragtes som krænkende, f.eks. g. vulgarismer;
         5. forstyrrer sælgerens legitime interesser;
         6. bliver sendt eller offentliggjort inden for rammerne af onlinebutikkens funktion som uopfordret kommerciel information (spam);
         7. på anden måde krænker god skik, gældende love, sociale og moralske normer.

         1. Når en tredjepart, en autoriseret eller en offentlig myndighed modtager en meddelelse, forbeholder sælgeren sig ret til at ændre eller slette det indhold, som kunden har lagt ud, i den situation, hvor det hævdes, at et sådant indhold kan udgøre en overtrædelse af disse vilkår og betingelser eller de gældende lovbestemmelser. Sælgeren kontrollerer ikke det indsendte indhold løbende.
         2. Kunden skal være særlig opmærksom på følgende bestemmelser i disse Vilkår og betingelser:

         1. § 2, punkt 3, 8, 10 og 11
         2. § 3 punkt 5 og 6
         3. § 4 punkt 1
         4. § 7 punkt 4
         5. § 8 punkt 2, 3
         6. § 9 punkt 1, 2, 3, 4, 4, 5, 10, 11, 12 og 13
         7. § 12 - hele afsnittet

         1. De oplistede bestemmelser i vilkårene og betingelserne, der er medtaget i punkt 7 og angivet som dem af særlig betydning, har kun til formål at gøre det muligt for kunden at forstå disse bestemmelser klart. Det betyder på ingen måde, at de øvrige bestemmelser, der er indeholdt i disse vilkår og betingelser og ikke er anført i punkt 7 a til g, anses for mindre vigtige.

         § 12 Udenretslige metoder til behandling af klager og forfølgning af krav

         1. Informationer om udenretslige metoder til behandling af klager og forfølgelse af krav samt principperne for adgang til disse procedurer er tilgængelige på sæderne og på internetsiderne for distriktets (byens) forbrugeradvokater, sociale organisationer, hvis lovbestemte opgaver omfatter forbrugerbeskyttelse, provinsinspektorater for handelsinspektion og på følgende adresser på kontoret for konkurrence og forbrugerbeskyttelse: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne. php
         2. Forbrugeren har bl.a. følgende muligheder for at anvende udenretslige metoder til behandling af klager og forfølgelse af krav:
         3. som henvender sig til provinsens inspektorat for handelsinspektion med en anmodning om at indlede en mæglingsprocedure med henblik på at bilægge tvisten i mindelighed.
         4. henvende sig til en permanent voldgiftsdomstol for forbrugere, der handler ved provinsens inspektorat for handelsinspektion, med en anmodning om at bilægge tvisten som følge af den indgåede aftale, adresse: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
         5. som beder om gratis juridisk hjælp, f.eks. fra Forbrugerforeningen - deres hjemmeside: www.federacjakonsumentow.org. pl
         6. Grænseoverskridende tvister kan bilægges med hjælp fra netværket af europæiske forbrugercentre. Adresserne på disse institutioner findes på webstedet for Det Europæiske Forbrugercenter www.konsument.gov. pl
         7. En forbruger kan også bruge platformen for online tvistbilæggelse (ODR-platform) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse af tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (forordningen om forbrugernes ODR), som findes på: http://ec.europa. eu/consumers/odr/ Den europæiske ODR-platform er et fælles adgangspunkt for forbrugere og iværksættere, der giver mulighed for udenretslig bilæggelse af tvister om kontraktlige forpligtelser som følge af en indgået onlinesalgsaftale:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home. show&lng=PL
         8. Det er frivilligt at anvende udenretslige metoder til behandling af klager og forfølgning af krav; det kan kun finde sted, når begge parter i tvisten (sælger og køber) er enige om at anvende sådanne metoder.

         § 13 PROVISIONER OM ENTREPRENØRER

                1. Reglerne og bestemmelserne i denne afdeling 13 gælder udelukkende til kunder og tjenestebrugere, der ikke er forbrugere.
                2. Sælger forbeholder sig ret til at træde tilbage fra den indgåede aftale med Kunden, der ikke er forbruger, inden for 14 kalenderdage fra dagen for aftalens indgåelse. Fortrækning fra salgsaftalen kan udøves uden angivelse af en grund og giver ikke anledning til krav fra den kunde, der ikke er forbruger, over for sælgeren.
                3. For kunder, der ikke er brugere af tjenesterne og samtidig ikke er forbrugere, kan tjenesteyderen opsige aftalen om levering af elektroniske tjenester med øjeblikkelig virkning, selv uden at angive en begrundelse, på betingelse af, at tjenesteyderen har sendt en passende erklæring til kunden.
                4. Sælger har ret til at begrænse de tilgængelige betalingsmetoder til flere eller kun én af dem, der gælder for bestemte eller alle varer. Sælgeren kan kræve delvis eller fuld forudbetaling, uanset den valgte betalingsmetode og uanset om der er indgået en salgsaftale eller ej.
                5. Risikoen for utilsigtet tab eller beskadigelse af produktet overgår til køberen på det tidspunkt, hvor sælgeren afleverer det bestilte produkt til kureren. På det tidspunkt, hvor det bestilte produkt overdrages til kureren, overtager kunden, der ikke er forbruger, også alle fordele og byrder i forbindelse med produktet. I et sådant tilfælde er sælgeren ikke ansvarlig for tab, defekter eller skader fra det øjeblik, hvor kureren modtager produktet fra kureren til det tidspunkt, hvor produktet overdrages til kunden.
                6. Kunden, som ikke er forbruger, er forpligtet til at undersøge pakken på det tidspunkt og på den måde, der er accepteret for denne type pakker. Hvis kunden finder tab eller skade på produktet, der er opstået på tidspunktet for produkttransporten, er han forpligtet til at foretage alle nødvendige og nødvendige handlinger for at fastslå kurerens ansvar.
                7. Sælger oplyser, at i henhold til art. 558 § 1 i den civile lovbog, er garantiansvaret for produktet, der gælder for kunden, som ikke er forbruger, udelukket.
                8. Sælgerens ansvar er begrænset inden for et krav og for alle krav i alt til det betalte beløb. Sælgeren er kun ansvarlig for typiske skader, der er forudsigelige på tidspunktet for aftalens indgåelse, og er ikke ansvarlig for tabte fordele.
                9. Alle tvister mellem webshoppen og kunden, som ikke er forbruger, skal afgøres af en domstol, der gælder for sælgers hjemsted.

            §14 Afsluttende bestemmelser

            1. Onlineshoppen respekterer alle kundens rettigheder i henhold til de gældende lovbestemmelser.
            2. Hvis den gældende lov indeholder bestemmelser, som er mere fordelagtige for kunderne end dem, der er indeholdt i disse vilkår og betingelser, skal de gældende bestemmelser i vilkår og betingelser erstattes direkte af specifikke normer i den gældende lov og er samtidig bindende for onlinebutikken.
            3. Alt indhold, der er lagt ud på websitet på Online Shop (herunder al grafik, tekster, sidelayout og logotyper), anvender den beskyttelse, der er beregnet til ophavsret, og er Sælgerens eksklusive ejendom. Brug af dette indhold uden Sælgerens skriftlige samtykke medfører civil- og strafferetligt ansvar.
            4. Shoppen ejer, som administrator af personoplysninger, oplyser dig om, at:

            • afgivelse af personoplysninger er altid frivillig, men det er nødvendigt for at udføre ordren;
            • en person, der giver sine personoplysninger, har ubegrænset ret til at få adgang til alle sine oplysninger og til at rette dem, slette dem (retten til at blive glemt), begrænse den måde, hvorpå oplysningerne behandles, retten til at overføre oplysninger, retten til at tilbageholde samtykke til enhver tid uden at det påvirker overholdelsen af loven om behandling; oplysninger kan dog deles med relevante offentlige myndigheder i en situation, hvor en passende forordning kræver det.
            • Grundlaget for behandling af personoplysninger er art. 6, stk. 1, litra a), og indholdet af den generelle forordning om databeskyttelse;
            • personoplysninger skal opbevares og behandles i den periode, der er nødvendig for at afslutte ordrebehandling og -udførelse, dog højst 3 år (2 år udgør en reklamationsperiode, og 1 år for andre mulige krav og særlige situationer)
            • en person, der deler sine personoplysninger, har ret til at indgive en klage til GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Generalinspektøren for beskyttelse af personoplysninger), når de beslutter, at behandlingen af personoplysninger i forbindelse med udførelsen af ordren er i strid med bestemmelserne i den generelle forordning om beskyttelse af personoplysninger af 27. april 2016 r. ;"

        1. I forbindelse med behandlingen af denne shops personoplysninger har Europa-Kommissionen ikke godkendt et passende beskyttelsesniveau med sine beslutninger, men dataene skal sikres ordentligt med IT/juridiske foranstaltninger og løsninger.
        2. Dine data behandles på en automatiseret måde, også i form af profilering.
        3. For de resterende forhold, der ikke er reguleret med bestemmelserne i disse vilkår og betingelser, gælder de gældende bestemmelser i polsk lovgivning:

        1. Lov af 2. marts 2000 om beskyttelse af visse forbrugerrettigheder og ansvaret for skader forvoldt af farlige produkter (lovtidende 2000 nr. 22, punkt 271, med ændringer).
        2. Lov af 27. juli 2002 om særlige betingelser for forbrugerkøb og om ændring af den borgerlige lovbog (lovtidende 2002 nr. 141, punkt 1176, som ændret);
        3. Lov af 23. april 1964 om borgerlig lovbog (lovtidende 1964 nr. 16, punkt 93, med senere ændringer);
        4. Lov af 29. august 1997 om beskyttelse af personoplysninger (lovtidende 2002 nr. 101, punkt 926, med ændringer);
        5. Lov af 18. juli 2002 om levering af elektroniske tjenesteydelser (lovtidende 2013, punkt 1422);
        6. Lov af 30. juni 2000 Lov om industriel ejendomsret (Lovtidende 2001 nr. 49 punkt 508, med ændringer);
        7. Lov af 4. februar 1994 om ophavsret og beslægtede rettigheder (lovtidende 2006 nr. 90, punkt 631, som ændret),
        8. Lov af 30. maj 2014 om forbrugerrettigheder (Lovtidende 2014, punkt 827)

        1. De ændrede vilkår og betingelser er bindende for kunderne, hvis de krav, der er angivet i art. 384 i den civile lovbog er opfyldt (dvs. at kunden er blevet korrekt informeret om ændringerne).
        2. Sælgeren forbeholder sig ret til at indføre ændringer i Vilkårene og betingelserne af vigtige årsager, dvs.:

        1. ændring i lovbestemmelserne;
        2. ændring i betalingsmetoder og leverancer;
        3. ændring i valutaveksling;
        4. ændring i den måde, hvorpå elektroniske tjenester og udføres, med forbehold af vilkårene og betingelserne,
        5. ændring i sælgerens oplysninger, herunder e-mail-adresse og telefonnummer.

        1. Ændringer i vilkår og betingelser påvirker ikke allerede afgivne og udførte ordrer; i deres tilfælde gælder de vilkår og betingelser, der var gældende på tidspunktet for afgivelsen af ordren. Sælgeren skal informere om den påtænkte ændring på butikkens websted mindst 30 dage før. Hvis de ændrede vilkår og betingelser ikke accepteres, kan brugerne af tjenesten opsige aftalen med øjeblikkelig virkning inden for 30 dage fra modtagelsen af meddelelsen.
        2. Tvister som følge af levering af tjenesteydelser på grundlag af disse vilkår og betingelser skal afgøres af en fælles domstol valgt af kunden, der samtidig er forbruger, i overensstemmelse med gældende bestemmelser i polsk lovgivning.
        3. Bilag til vilkårene og betingelserne udgør en integreret del af dokumentet.
        4. Salgsaftalen er indgået på polsk, og indholdet er i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne.
        5. Kunderne i ovennævnte butik kan til enhver tid få adgang til disse vilkår og betingelser ved hjælp af et link, der er placeret på hjemmesiden for hovedtjenesten, og vælge og udskrive dette dokument, men kommerciel brug skal være beskyttet af LEGATO's juridiske kontor.
        6. Vilkårene og betingelserne træder i kraft den .........................

        Note om ophavsrettigheder vedrørende salgsbetingelser


        Ejeren af alle materielle ophavsrettigheder til modellen af disse vilkår og betingelser er LEGATO advokatfirmaet, som har tildelt denne butik en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at bruge disse salgsbetingelser til de formål, der er relateret til butikkens egen kommercielle online aktivitet, og spreder sig med sin beskyttelse til ovennævnte dokument i aftalens varighed. Det er forbudt at kopiere og sprede modellen af disse vilkår og betingelser uden LEGATOs advokatkontorets samtykke, og sådanne handlinger kan medføre både civil- og strafferetligt ansvar. Online-sælgere kan få mere at vide om muligheden for at bruge modellen til disse salgsbetingelser på http://www.kancelaria-legato.pl/